GFK rører på seg

Grenland filmklubb vil fremover legge om profilen noe, fra tidligere semestre. Blant annet ved at vi skifter navn fra Klubb Friteateret filmklubb til Grenland filmklubb. Målet er å nå ut til flere.

Vi vil fortsatt vise spennende, stimulerende og utfordrende filmer, men ønsker også å gjøre mer ut av hver visning: Knytte dem opp til andre arrangementer, ha visninger på ulike steder, være mer fleksible for ad hoc visninger, og gi rom til andre uttrykk - men alltid med filmen i sentrum.

Kort sagt: Vi ønsker å gi publikum en sterkere filmopplevelse!

Filmideer til vårens program klekkes i disse dager. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VI IKKE LENGRE KOMMER TIL Å HA TRYKT SESONGPROGRAM. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer om å jevnlig følge med på denne siden for mer informasjon om visninger og aktuelle filmer. I tillegg skal vi sende ut informasjon via vår epost-liste, så send oss en mail; da får du automatisk beskjed om alle arrangementer filmklubben er involvert i fremover. Vi kommer også til å spre informasjon gjennom plakater, flyere og via presse.

Pga. stor aktivitet på Grenland friteater vil noen av vårens visninger finne sted i andre lokaler, men vi er tilbake på Friteateret med visning i april.

Legg gjerne inn innlegg og kommentarer - ris og ros til visninger, filmønsker, forslag til arrangementer, osv.

Styret ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til visninger våren 2008!